Menu

Lokalita a projekt

Území řešené tímto projektem se nachází v Mikulově, po levé straně při příjezdu od Brna, přímo v „podzámčí“ a je snadno dostupné centru města (cca 650m).

Jedná se o území o rozloze cca. 17 ha ohraničené na severozápadě ulicí K vápence, na jihu navazuje na sídliště U nádraží, na severu na zástavbu podél ulice Brněnská a na východě pak na zástavbu podél ulice Pod Novou, odkud byl převzat jak název regulačního plánu, řešícího tuto lokalitu, tak následně i projektu samého.

Zastavění celé lokality je navrženo tak, aby ve spodní části byly umístěny rodinné domy a v její horní části bytové domy s návazností na stávající bytovou zástavbu. Koncepce zástavby přirozeně kopíruje reliéf krajiny. Od ulice K vápence se zástavba postupně zvedá směrem k zámku až pod ulici Pod Novou. V této nejvyšší partii zástavba bytovými domy nepřesahuje 4 nadzemní podlaží.

Celé takto pojednávané území bude přirozeně doplňovat intravilán města Mikulova.

Nespornou výhodou lokality Pod Novou a města Mikulova je rovněž dobrá dopravní dostupnost jak do Brna tak do Vídně.

Město Mikulov s významnou dominantou zámku, jehož věž tvoří pomyslný střed historického jádra města, panorama Svatého kopečku s křížovou cestou, věž na Kozím vršku, jakož i vápencové skály dokreslující celkové panorama města, je tak známé a permanentně frekventované v různých médiích, že na našich webových stránkách tuto skutečnost nebudeme blíže reflektovat. Historie města, přírodní zajímavosti a kulturní dění města viz. www.mikulov.cz

Z jeho blízkého i nedalekého okolí vypíchneme jen několik z nejznámějších staveb, přírodních prvků či dominant, z nichž některé svým významem přesahují hranice naší vlasti. Namátkou vybíráme CHKO Pálavské vrchy, Lednicko-valtický areál, Valtický zámek, lázně Lednice a Hodonín, z vinařských oblastí např. Mikulovská, Velkopavlovická, Znojemská. K rekreaci pak slouží vodní nádrž Nové Mlýny s několika kempy a sousedícím zábavným centrem Aqualand Moravia. Na břehu Nových Mlýnů se také nachází Archeopark, světově cenná historická lokalita, ad.

Zašlete nám poptávku / Zeptejte se na cokoli