Plán výstavby

Projekt je rozdělen na 2 etapy označené Etapa I. a Etapa II., přičemž každá z nich bude mít několik podetap.

Etapa I. představuje výstavbu 34 RD. V rámci etapy I.1 je plánována výstavba 12 RD ve 3 typových variantách (A, B a E). Tato podetapa byla zahájena výstavbou inženýrských sítí v srpnu 2017. Na konci roku 2019 byly od původního investora přejaty hrubé stavby rodinných domů A5, A6, A8 a A9, jejichž dokončení je plánováno během roku 2020. RD A9 bude dokončen již na jaře 2020 a bude sloužit jako vzorový dům.

Dále bude následovat výstavba etapy I.2 představující 8 RD a poté bude zahájena realizace etapy I.3 s 14 RD.

Plán postupu realizace II. etapy rezidenčního projektu Pod Novou ještě není v současné době zveřejněn. Architektonické pojetí developerského projektu Pod Novou pochází u naprosto převažující a rozhodující většiny řešeného území z jedné architektonické kanceláře, čímž se na minimum zamezí tzv. lidové tvořivosti a celé pojednávané území bude mít vyšší nejen architektonickou, ale i užitnou hodnotu.

Navštivte také Rezidence Buková Soběšické louky

Zašlete nám poptávku či dotaz