Menu

Plán zástavby

Projekt je rozdělený na 2 etapy označené Etapa I. a Etapa II., přičemž každá z nich bude mít několik podetap.

Etapa I. představuje výstavbu cca. 50 RD s tím, že v rámci I. 1. podetapy bude řešeno 21 RD ve 3 typových variantách, viz plán zástavby v této sekci. Tato I. 1. podetapa byla zahájena výstavbou inženýrských sítí v srpnu 2017 na základě stavebního povolení v právní moci pod č. j. MUNI 17025287 ze dne 1.8.2017.

Dále bude následovat výstavba etapy I. Podetapa 2. představující 13 RD a poté bude zahájena realizace 3. podetapy. Jednat se bude o 21 rodinných domů.

Návrh grafického znázornění postupu realizace II. etapy developerského projektu Pod Novou bude zveřejněn ve druhém pololetí letošního roku.
Zásadní vliv na zpracování tohoto návrhu etapizace II. etapy bude mít vedle technického řešení zejména vůle vlastníků pozemků v příslušné podetapě (úseku) podílet se finančně v určitém časovém období na vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury v souladu s platným regulačním plánem pro tuto lokalitu.

Architektonické pojetí developerského projektu Pod Novou: architektonické pojetí I. etapy projektu Pod Novou pochází u naprosto převažující a rozhodující většiny řešeného území z jedné architektonické kanceláře, čímž se na minimum zamezí tzv. lidové tvořivosti a celé pojednávané území bude mít vyšší nejen architektonickou, ale i užitnou hodnotu.
Ve stejném duchu bychom rádi ve spolupráci s ostatními vlastníky pozemků postupně řešili i celou II. etapu projektu.

 DATA | planek-lokality | etapy_-_katastr-1.jpg

Informace o výstavbě rodinných domů v Mikulově

  • Slide 1 - Prodej domů Mikulov
  • Slide 2 - Prodej domů Mikulov
  • Slide 2 - Prodej domů Mikulov

Lokalita

Zašlete nám poptávku / Zeptejte se na cokoli